صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود