صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۰۷ ۲.۱۸ ۳۱.۱۸ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۱ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۸ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۹۶ ۲۱.۹۱ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۱.۸۸ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۹) ۲۲.۲ (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۵ ۲.۵۴ ۲۱.۶۴ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۷ ۳.۰۱ ۳۰.۲ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۸ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ (۱.۹) ۲۲.۰۹ (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۰۶ ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۲۲.۱۱ (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۲۲.۱۷ (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۰۸ ۲.۷۲ ۳۲.۴۸ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷۸) ۲۲.۱۸ (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰