صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق
منبع -
مقدمه تصویب امیدنامه جدید صندوق
متن خبر

تصویب امیدنامه جدید صندوق

پیوست
مشاهده پیوست