بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

 پس از برگزاری مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ 1396/04/07 و تاًئید مصوبات مجمع از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ، نوع صندوق از " تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت " به " اوراق بهادار با درآمد ثابت " تغییر پیدا کرد.