close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود شهریور ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 14،466 ريال در تاریخ یکم مهر ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.