close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود بهمن ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 بازدهی 18،08 درصد با ضریب پرداخت سود 14،858 ريال در تاریخ دوم  اسفند ماه 96 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.