بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود دی ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 بازدهی 18،13 درصد با ضریب پرداخت سود 14،899 در تاریخ اول بهمن ماه 96 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.