بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود فروردین ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره  34 روزه  منتهی به 31  فروردین ماه 1398 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 15،844 ريال در تاریخ  دوم  اردیبهشت   ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.