close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود اسفند ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره  26 روزه  منتهی به 26  اسفند ماه 1397 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 12،116 ريال در تاریخ بیست و هفتم  اسفند   ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.