بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر سقف1000 ملیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 3 در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-1 امید نامه و 10 درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه 10 درصد (0.1) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه 0.2 درصد (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل100میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد نصفیه صندوق معادل 3 در هزار (0.003) ارزش خالص دارایی ها ی صندوق در آغاز دوره ی اول تصفیه می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضئیت به تصئیب مجمع صندوق برسد
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
9 هزینه کارمزدضامن نقد شوندگی سالانه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 امید نامه و به علاوه 10 درصد 0.1 از درآمد حاصل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد -
مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر ثبت