بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/02
کل خالص ارزش دارائی ها 1,325,207,651,344 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,931 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,034,671 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,779 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,323,975

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها