صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۲۸,۵۳۱,۶۳۱,۶۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰۹:۴۰:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۲۸,۵۳۱,۶۳۱,۶۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۲ -۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۲۵,۷۳۰,۳۶۱,۲۴۸
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۴۳ -۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۲۱,۴۰۲,۶۷۴,۱۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۹ -۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۱۹,۳۲۹,۵۹۳,۵۹۱
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۳۵ -۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۱۷,۲۵۹,۸۲۴,۳۴۵
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۹ -۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۱۴,۳۸۳,۸۹۴,۴۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۱۱,۳۶۶,۸۷۹,۴۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۸ ۱۷ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۹,۰۴۹,۹۸۳,۷۴۸
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۲ ۲۰ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۶,۱۸۹,۲۴۱,۸۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۴ ۱۶ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۰۱,۸۶۹,۱۰۰,۳۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۷۳ ۱۶ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۸۶,۲۹۵,۴۰۴,۷۲۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۶ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۴,۹۹۹,۷۹۵,۹۸۹,۸۱۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۸ ۱۷ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۸۴,۱۹۳,۴۲۴,۴۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۶۱ ۲۷ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۸۰,۳۶۴,۹۲۶,۷۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۵۴ ۳۳ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۷۶,۸۵۲,۰۶۱,۹۷۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۱۴۹ ۳۳ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۷۴,۳۸۳,۶۲۳,۰۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۴۳ ۲۳ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۷۱,۶۰۱,۵۵۳,۷۷۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۳۱ ۵۲ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۶۵,۶۰۷,۲۹۶,۳۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۷ ۵۲ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۶۳,۵۲۸,۲۴۰,۸۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۲۳ ۵۱ ۰ ۵۹۹,۹۱۲,۶۳۶ ۰ ۹۹,۹۶۲,۹۷۳ ۴۹۹,۹۹۶,۶۱۸ ۵,۰۶۱,۴۵۱,۲۱۸,۹۹۳
  مشاهده همه