بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,430,323,370,798 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,650 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 985,939 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,790 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,413,851

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها