بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,467,454,331,691 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,012,054 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,042,074 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,843 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,449,975

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

تامين سرمايه كاردان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

الميرا نجف تومرايي، لادن شنطيا، نعيمه سادات صفوي مبرهن

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

enamad