بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/30
کل خالص ارزش دارائی ها 1,362,082,780,811 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,980 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,021,690 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,995 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,343,303

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها