بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 1,434,357,437,120 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,378 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 991,859 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,520 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,412,633

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

هنريك وسكانيانس، مجيد عبدالهي نجات، آزاده صبوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها